Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Brandwerendheidswijzer

Deze website geeft informatie over de toetsing van de brandwerendheid van aluminium constructies.

De focus van deze website ligt op de toepassing van aluminium producten of onderdelen bij nieuwbouw daar waar eisen worden gesteld aan de dragende en/of scheidende functie van een product of onderdeel bij blootstelling aan brand. Met dragende en scheidende functie wordt respectievelijk de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken en de weerstand tegen branddoorslag en/of overslag (WBDBO) bedoeld.

Het doel van de website is om aan te geven hoe een toeleverancier, ontwerper, gebruiker of toetser kan nagaan of haar aluminium product of bouwwerk voldoet aan de brandwerendheidseisen. De informatie op deze website is gebaseerd op het Bouwbesluit 2003. Er is een nieuw Bouwbesluit in voorbereiding dat in 2012 wordt verwacht.

Deze website bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemeen - Dit betreft de wetgeving, de achtergrond van de wetgeving en de focus van de website.
  • Eisen - Dit betreft een nadere beschrijving van de eisen die worden gesteld aan de brandwerendheid van aluminium constructies.
  • Normen - Dit betreft een nadere beschrijving van de van toepassing zijnde normen.
  • Gedrag bij brand - Globaal inzicht in de prestaties van onbeschermde en beschermde aluminium constructies en toelichting op de EN 1999-1-2.
  • Berekeningsvoorbeeld van de dragende functie - Overzicht van mogelijkheden en uitwerking daarvan.
  • Eisen te stellen aan isolatiematerialen.